Primarijus dr Savo Bojović

Primarijus dr Savo Bojović

Dolaskom na specijalizaciju ginekologije u Švedsku – Stokholm, upoznajem se prvi put sa andrologijom, mladom naukom koja se bavi muškarcima od začeća muškog pola pa do pozne starosti.
Do tada se za andrologiju kod nas nije čulo.

Prva i osnovna praktična znanja iz andrologije stičem na Institutu za reproduktivnu fiziologiju, kod vodećeg evropskog androloga profesora dr Runeta Elijasona. Kasnije sam magistrirao i doktorirao u ovoj oblasti.

Kako profesor dr Jovan V. Mičić, nekadašnji dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu, navodi i knjizi “Muški klimakterijum”: Autor primarijus dr Savo Bojović je bez sumnje pionir u izučavanju funkcija gonada i tvorac naše andrologije. Njegova decenijska iskustva su izneta u ovom naučno-stručnom delu i predstavljaju prvu knjigu te vrste u našoj medicinskoj literaturi, a slične su ređe i u svetskoj naučnoj medicinskoj publicistici.

Svestan činjenice da kod nas postoji drastičan pad stope nataliteta i da je prema naučnim podacima muškarac u 40% slučajeva odgovoran za neplodnost u braku, 20% supružnici su zajedno uzročnici neplodnosti, a 40% razlog za neplodnost može se naći u ženi, shvatio sam da je našem narodu neophodno staviti na raspolaganje sve stečeno znanje i iskustvo kako bi im što pre pomogao da reše probleme svoje neplodnosti.

Ni jedna Ordinacija, ni veća gradska zdravstvena ustanova nije prihvatila moju ponudu da razvijem u Beogradu jednu ovakvu zdravstvenu delatnost – centar za andrologiju i humanu reprodukciju u društvenom sektoru..

Napravio sam elaborat i najverovatnije da i danas postoji u Gradskom sekretarijatu za zdravlje, Beograd, i predao ga tada nadležnim koji nisu pokazali zainteresovanost za ono što im se nudi.

Sa odobravanjem privatne lekarske prakse napuštam 1988. godine, svoje, do tada, radno mesto u državnoj službi i otvaram Ordinaciju “Plodnost” u Novim Banovcima koja se prevashodno bavi ispitivanjem i lečenjem bračne neplodnosti i to sa osnovnim sadržajem DETE BEZ EPRUVETE.

Pored ovoga Ordinacija se bavi ginekološkim slučajevima najraznovrsnije problematike, ali isto tako i svim androloškim zdravstvenim problemima za koje muškarci do sada nisu mogli da nađu rešenje.

Seksologija predstavlja posebnu oblast od značaja za humanu reprodukciju, pa se upravo iz tih razloga deo seksološke problematike u osnovi nalazi u ginekološkim i androloškim sadržajima, a posebnu problematiku obuhvata psihijatrija gde sam na najvećoj Psihijatrijskoj Ordinaciji u Stokholmu LONGBRU proveo 8 meseci, da bih kasnije paralelno u Stokholmu u SAVETOVALIŠTU ZA BRAČNE PROBLEME praktično proveravao svoje znanje i umeće usavršavajući najsavremenije metode iz ove oblasti.

Na Ordinaciji “Plodnost” u Novim Banovcima stvoreni su uslovi da se kompetentno ispituje i leči bračna neplodnost kako bi bračni par ostvario svoju reprodukciju prirodnim putem -– spontano bez ikakvih inseminacija i vantelesne oplodnje sve dok je to moguće. Ukoliko se uspe našim uobičajenim metodama tek tada se radi u našoj organizaciji inseminacija ili vantelesne metode (AIF ili ISCI).

Veliki je broj onih bračnih parova koji su kod nas, a i u raznim zemljama Evrope, pokušali više puta vantelesnu oplodnju i nisu uspeli da realizuju željenu trudnoću. Obratili su nam se za pomoć i na njihovo i naše veliko zadovoljstvo uspeli smo u najvećem broju slučajeva da se zajednički radujemo trudnoći i porođaju.

Da bi procenat uspeha bio veći neophodan je timski rad, pa smo iz tih razloga i uputili svoga doktora Đorđa Bojovića, ginekologa, na usavršavanje  u Kanadu gde je ovladao savremenom metodologijom i metodama oplodnje ubacujući seme supruga ili seme davaoca u unutrašnjost materice žene, te su nam kada je to neophodno ove metode dobro došle, kako bi se ostvarila želja za reprodukcijom naših pacijenata isključivo samo tamo gde nismo uspeli da se reprodukcija ostvari prirodnim putem.

Naš lekar doktor Đorđe Bojović, ginekolog, posle neophodne pripreme u saradnji sa jednom od vodećih Ordinacija u Beogradu omogućuje vantelesnu oplodnju naših pacijenata (AIF i ISCI), tamo gde je to neophodno.

U timu nam je ultrazvučnu dijagnostiku godinama vodio i nas edukovao, posebno dr Đorđa Bojovića, ugledni profesor Beogradskog Univerziteta, Atanasije Tasa Marković i tako doprineo da sada doktor Đorđe Bojović uspešno i samostalno u timu Ordinacije “Plodnost” radi na ultrazvučnoj dijagnostici.

Profesor dr Dragoljub Slijepčević, vodeći endokrinolog beogradskog Medicinskog fakulteta, godinama vrlo uspešno ispituje i leči hormonske činioce neplodnosti dajući na taj način značajan doprinos izlečenja i uspešne oplodnje.

Profesor dr Aleksandar Krstić, vodeći jugoslovenski citogenetičar radi u timu na sistematskom ispitivanju i lečenju citogenetskih činioca neplodnosti kako bi se na vreme otkrili poremećaji i obolenja koja ne samo da uzrokuju neplodnost, već se na vreme otkrivaju oštećenja koja bi mogla da dovedu do rađanja nakaza. Ovde posebno naglašavamo značajan doprinos da ukoliko se utvrdi gensko oštećenje koje ne dozvoljava mogućnost reprodukcije ovog bračnog para, mi im na vreme kažemo i upozorimo da dalje ne gube vreme i novac jer u takvim slučajevima njihova reprodukcija je nemoguća.

Vodeći beogradski urolog doktor sc med. Milutin Kozomara rešava svu urološku problematiku u našem timu, a posebno radi sa ultrazvučnom dijagnostikom kod muškaraca sve ono što je neophodno da bi se na vreme otkrile prepreke koje stoje na putu ostvarenja reprodukcije kod obolelih muškaraca.

Kako se u ispitivanju i lečenju bračne neplodnosti na našoj Ordinaciji susrećemo u 80% slučajeva sa infekcijom urogenitalnih organa to nam je od značaja da se pravilno uzme materijal – bris i kod muža i kod žene da bi se još egzaktnije uradila dijagnoza, jer bez toga nema uspeha. Posebno želimo da naglasimo činjenicu da nam dolaze pacijenti iz različitih velikih univerzitetskih centara koji donose sa sobom nalaze gde se jasno vidi da nisu nađene ni bakterije ni virusi u materijalu koji im je tamo uzet i ispitan, te tako ni nisu mogli biti izlečeni.

Mi smo upravo iz tih razloga poseban značaj u našem timu dali ispitivanju i lečenju infekcija urogenitalnih organa.

Primarijus dr sc med Bojović dr Savo je završio posebnu edukaciju iz ove oblasti u Norveškoj u Kristijan Sand Sund Institutu za bakteriologiju i virusologiju.

Neprocenljiv značaj na utemeljenju ovog dela dijagnostike učinila je profesorka dr Milena Nedeljković, godinama razvijajući ovu metodologiju na našoj Ordinaciji, kao i profesor dr Ljuba Marković, a zadnjih nekoliko godina ostvarujemo saradnju sa Laboratorijom Paster u Beogradu, koju vodi grupa vodećih profesora bakteriologije i virusologije sa Medicinskog fakulteta u Beogradu među kojima su profesor dr Laza Ranin, docent dr Slobodanka Đukić i drugi.

Verujemo da se i u drugim centrima radi kvalitetna dijagnostika, a da se negativni rezultati javljaju zavisno od načina kako je uzet materijal, te iz tih razloga insistiramo da se ponovi uzimanje materijala za dijagnozu na našoj Ordinaciji i skoro po pravilu uvek nađemo pozitivne rezultate tamo gde su izveštaji iz drugih vodećih centara pokazivali negativne sadržaje.

Ordinacija “Plodnost” sarađuje i sa drugim brojim vodećim stručnjacima u zemlji i inostranstvu kako bi omogućila svim pacijentima da budu detaljno i kvalitetno ispitani i lečeni najsavremenijim metodama te smo tako na primer u jednom trenutku sarađujući sa vodećim američkim andrologom profesorom dr  El Hafezom imali prilike da ovladamo najsavremenijom dijagnostikom i metodologijom lečenja koju on primenjuje u svojoj Ordinaciji u SAD-u.

Na Ordinaciji “Plodnost” postoje originalne metode lečenja koje smo razvili posle odgovarajućih naučno istraživačkih studija. Tako se na primer primenjuje aparat MAGNETOTRON COMBI 900 koji zrači magnetskim pulsirajućim zracima (MF) i mekim laserom (IR) istovremeno, te na taj način uspevamo da smirimo hronične upalne procese kod žene i muškarca  skidajući otoke, ali i topeći priraslice, otvarajući tako zapušene jajovode i semevode. Aparat svojom energijom stimulativno deluje na proces spermatogeneze i daje već formiranom semenu potrebnu energiju da se bolje kreće i oplodi jajnu ćeliju žene, odnosno utiče na vitalizaciju jajne ćelije i njenu lakšu oplodnju.

Ordinacija raspolaže i svetlosnom energijom – BIOPTRON LAMPA, koja se istovremeno koristi zaokružujući na taj način tri energetska potencijala, te smo tako koristeći samo navedene aparate do sada ostvarili 2 puta trojke, 18 blizanačkih trudnoća i preko 750 zdrave, normalne i za život sposobne dece.

Zadovoljstvo nam je da smo mi prvi u svetu upotrebili aparat MAGNETOTRON COMBI 900 (Nemačke proizvodnje, jedinstven u našoj zemlji) delujući njime na testise pacijenata koji imaju ispod 10 miliona spermatozoida i slabu pokretljivost. Na svetskom kongresu saopštili smo naša prva iskustva i to tako da smo dokazali da ovaj aparat povećava volumen, poboljšava pokretljivost i podiže broj spermatozoida kod onih pacijenata koji su imali loš spermogram, a samim tim ostvarena je i veća plodnost.

Pored ove naše originalne metode u lečenju neplodnosti muškarca koristimo i biljni preparat SAVABO, naš patent, koji pacijenti počinju da piju odmah od prve posete Ordinaciji, upravo zato što on zaustavlja dalje propadanje kvaliteta semena, lagano podiže vrednost njegovog nalaza, a pacijenti ga piju onoliko dugo koliko imaju pozitivan nalaz bakterija i virusa u svom semenu.

Treća metoda koju koristimo u stimulaciji procesa spermatogeneze i oplodnje uopšte kod žene i muškarca je uzimanje preparata FERTIL koji takođe nosi sa sobom ogroman energetksi potencijal značajan za život i funkciju ćelije, pa tako i spermatozoida i jajne ćelije, omogućavajući jednostavnu oplodnju. Uz upotrebu ovih minerala i vitamina do sada je tretirano više hiljada pacijenata ( Ordinacija ima 10000 kartona) i rođeno mnogo zdrave normalne i izuzetno pametne dece.

U lečenju neplodnosti kod onih bračnih parova gde se nije mogla održati trudnoća već je dolazilo do spontanih pobačaja posle traganja za uzrocima i njihovim otklanjanjem sa našom terapijom uspeli smo da se trudnoće iznesu do kraja, osim možda, samo nekoliko slučajeva gde nismo mogli da otkrijemo uzročnika.

NA ORDINACIJI SE NIKADA NIJE URADIO NI JEDAN PREKID TRUDNOĆE, NI POD KOJIM USLOVINA, NI ZA KAKVE PARE, I TO IZ PROSTOG RAZLOGA ŠTO SE MI BORIMO DA DECE BUDE VIŠE NA OVOM SVETU.

Male i nerazvijene materice, prema profesoru Kostiću, su uzrok neplodnosti u 40% slučajeva, ali i zavaljene materice (RVF uteri) kao i skvrčene materice (hiper AVF) uzrok su neplodnosti i spontanih pobačaja – a sve to zajedno se vrlo uspešno leči – koriguje na našoj Ordinaciji “Plodnost”.

Ordinacija se nalazi u Novim Banovcima, kontakt telefoni su 022/341-051 i 342-010, putevi su dobri, prilaz je markiran pa se lako može pronaći put do Ordinacije.

Pregledi se zakazuju telefonom ili lično.

Pacijenti se primaju

- Utorkom od 16 časova i

- Subotom od 10 časova.

Pre podne se može nazvati na nevedene telefone od 7.30-14 časova, a posle podne od  18-20 časova.

Kontakt sa Primarijus dr sc med Bojović dr Savom je moguć svako veče od  21-23 časa, na telefonima Ordinacije.